La psiconeuro-immunologia (PNI)

LA FISIOLOGIA DE LA SALUT

La psiconeuroimmunologia és una visió terapèutica dins del model biopsicosocial sanitari (1), aquest model té una concepció holística de la persona. L’eix d'un tractament de PNI és la interacció de les diferents esferes del pacient, la física, l'emocional i els seus comportaments socials.