Tècniques mio-fascials, viscerals...

La fascia és un teixit format principalment per col.lagen, està present en tot el cos, en forma de xarxa tridimensional.Aquest teixit comunica qualsevol part del cos entre sí, i també relaciona la part psico-emocional amb la física.

La Fascia és qui conté la informació, té memória.
I per tant, tot allò que ens passa, ja sigui un traumatisme físic, psíquic, emocional o químic queda registrat en aquest teixit i en conseqüència també genera uns canvis en el cos, que poden modificar la postura, crear alteracions viscerals, dolors musculo-esqueletics, ...

Amb la teràpia mio-fascial el que volem aconseguir és “treure l’entrellat” del motiu pel qual la persona ens consulta.
Si tenim un dolor en una espatlla mirarem de trobar l’origen del problema i donar els estimuls necessaris perquè el cos de la persona aconsegueixi novament els seu just equilibri.
és una técnica agradable, amb pressions i traccions mantingudes que ajuden a relaxar el teixit.

Es un treball Global apte per a totes les edats.